Lid worden

Lidgeld

Een speelseizoen loopt van 1 september tot 30 juni van volgend jaar.
Ter kennismaking, mogen nieuwkomers 2 maal gratis mee komen badmintonnen.
Lidgeld (volledig seizoen):
– volwassenen: € 95
– jeugd: € 80

Kortingen

Volgende kortingen zijn mogelijk:
Lid zijn van de Gezinsbond:
– lidgeld voor volwassenen: € 80
– jeugd: € 65
Bij de storting van het lidgeld je lidmaatschapsnummer bij de Gezinsbond vermelden.
Dit zijn ook de tarieven voor minimum 3 aangesloten leden van hetzelfde gezin.

Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds:
– lidgeld voor volwassenen: € 50
– jeugd: € 40.
Bewijsmiddel: klever van het Ziekenfonds.

Bij nieuwe aansluitingen vanaf januari wordt het lidgeld evenredig verminderd.

Betaling

Lidgeld steeds te storten op bankrekeningnr: BE87 9799 6634 2394 van Gezinssport Vlaanderen – ’t Pluimpje.

Verzekering

Door betaling van het lidgeld is men eveneens aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen en is men verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de clubactiviteiten.